Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Overtref jezelf’ is het motto van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam is in 1988 onstaan uit een fusie met 19 hbo-instellingen. Later werd dat gevolgd door een fusie met de Hogeschool voor Economische Studies in 2002. Hogeschool Rotterdam biedt veel opleidingen aan die zijn gevestigd op verschillende locaties. Er worden ruim 80 opleidingen aangeboden in 7 verschillende categorieën, dat zijn onder andere: economie, gedrag en maatschappij, gezondheidszorg, kunst, media & ICT, onderwijs en techniek.

Behalve dat je alle opleidingen voltijd kunt volgen, zijn er ook veel opleidingen die in deeltijd of duaal gevolgd kunnen worden. Wanneer je een opleiding duaal volgt combineer je het leren en werken. Daarnaast biedt Hogeschool Rotterdam behalve HBO-opleidingen ook nog een beperkte aantal masteropleidingen aan.

Klik hier om naar de website van Hogeschool Rotterdam te gaan.

CMI

Hogeschool Rotterdam heeft in totaal 11 instituten. Communicatie, media en informatie (CMI) is daar een van. CMI is praktijkgericht en hecht ook veel waarde aan participatie van het beroepenveld in het onderwijs. Het instituut biedt in totaal 6 bacheloropleidingen aan. Op locatie Pieter de Hoochweg bevinden zich de opleidingen Communicatie specialisatie Digitale Media (CDM), Communicatie en Multimedia Design (CMD) en Mediatechnologie (MT). Dankzij de vele projecten wordt er onderling veel samen gewerkt tussen de verschillende opleidingen.

Klik hier om naar de site van het instituut CMI te gaan.

CDM

De afkorting CDM staat voor Communicatie specialisatie digitale media.
De opleiding heeft een traject van 4 jaar en is gevestigd aan de Pieter de Hoochweg te Rotterdam.
Het is een innovatieve opleiding maar altijd op zoek naar creatieve manieren om marketing en media samen te vormen tot een geheel. Verder leer je de kunst van de business! Hoe je mensen aan moet sturen, projecten naar je eigen hand draaien en met jou standpunt het project zodanig vorderen tot dat de klant tevreden is.
Je hebt een leidende functie dat wil zeggen dat je veel op je kerfstok hebt. Je moet dingen goed in kunnen plannen, een goeie talk en overtuigingskracht is een must.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding CDM.

Hieronder kan je de brochure over de opleiding bekijken.

Interactieve (Marketing)Communicatie

In dit vak leren we alles over Interactieve Communicatie. Opkomende technologieën zoals IPTV en RFID komen aan bod. In een wereld waar we niet zonder internet kunnen, weten we allemaal mee te werken. Het vak leert ons echter om interactieve media te gebruiken als communicatiemiddel. We leren dus de marketing en communicatie kant van nieuwe media.

Interactieve Communicatie wordt één keer in de week gegeven en is opgebouwd uit twee onderdelen: hoorcollege & werkcollege. Bij de hoorcollege wordt in een klassikale bijeenkomst de bestudeerde leerstof op een interactieve manier besproken. Met kleine cases en opdrachten wordt de theorie aangevuld zodat de stof toegepast kan worden. Tijdens de werkcollege is het de bedoeling dat de studenten met hun groepsleden aan project en/of groepsopdrachten werken (vb: weblog).

In de eerste periode is het de bedoeling dat de studenten in een groepje een weblog gaan bouwen met als onderwerp bijvoorbeeld RFID of Social Media. Deze weblog moet aangevuld zijn met nieuwsberichten, groepsinfo, informatie over Hogeschool Rotterdam, de opleiding, het vak Interactieve Communicatie en het instituut CMI. De groep moet ook een workshop geven dat bestaat uit een case en een presentatie.

Bij de uiteindelijk beoordeling wordt gekeken naar de aanwezigheid en voldoende participatie tijdens de wekelijkse bijeenkomsten en tijdens het maken van de opdrachten. Het eindcijfer wordt gevormd door de beoordeling van het gepresenteerde en ingeleverde project inclusief de workshop. Dat cijfer telt voor de helft mee met het cijfer voor de toets.

In dit blok worden de onderstaande onderwerpen behandeld. In totaal wordt de klas dus opgedeeld in zes teams van drie man.

– RFID
– Social Media
– Mobile Marketing
– Augmented Reality
– Virtual Worlds
– IPTV

Klik hier voor de links naar de weblogs over bovenstaande onderwerpen.

%d bloggers liken dit: